Тестове за интелигентност

Тест за оценка на бизнес мисленето

Тестът за оценка на бизнес мисленето помага на мениджърите да оценят своите интелектуални способности да вземат стратегически и тактически правилни решения.

Тест за критично мислене

Тестът за критично мислене е създаден, за да оценява способностите за аналитично и критично мислене, приложени към ситуации и проблеми от реалния живот.