За Компанията

„Ейч Ар Аналитикс” ООД бе създадена през 2016 година от Георги Янков и Таня Тодорова, за да осъществи тяхната мечта психологията, статистиката и бизнеса да бъдат съчетани в полза на специалистите по човешки ресурси. „Аналитикс“ в нашето име означава, че тестовете, които предлагаме са инструменти, средства за постигане на целите на специалистите по човешки ресурси. Тези инструменти са направени да измерват надеждно личността и да са валидни за българската популация с нейните културни и ценностни специфики.

Всеки наш тест е преминал през процес на валидизация и това ни отличава от много други компании, които предлагат тестове на българския пазар.

„Ейч Ар Аналитикс” ООД е изцяло българска компания, но има представители в САЩ и Германия. По този начин ние сме единствената българска компания, която активно и глобално съвместява опит и контакти в сферата на човешките ресурси.

Ние членуваме в три професионални асоциации – Дружеството на психолозите в България, Society of Industrial and Organizational Psychology (раздел 16 на Американската психологическа асоциация) и Academy of Management. Така ние имаме контакт със световно признати специалисти и know-how в областтите на трудовата и организационната психология, човешките ресурси, мениджмънта и бизнеса.

Ние сме малка компания и в това се крие нашата сила. Целта ни е да предлагаме качествени, практични и валидирани тестове, които максимално точно да предскажат поведението на изследваните лица във Вашата компания.

Осъзнавайки ролята си към обществото, образованите и културата, ние сме компания, която е насочена и към отделния индивид. Всеки, който желае да опознае себе си и да получи ценна обратна връзка за своята личност - силни и слаби страни - може да се възползва от нашите тестове.