Шестфакторен тест за професионални интереси

Подходящ за

Кариерно ориентиране

Оценяване на интересите

Повишаване на успеха в училище

Избор на учебно заведение

Съдържание: 7 скали, 75 въпроса

Време: 15 минути

Възрастова група: 14-22

Стандартен доклад

40,50 лв.

Интерпретативен доклад

140,50 лв.

Описание

Шестфакторният тест за професионални интереси следва модела RIASEC на Джон Холанд, който се е наложил в САЩ като водещ модел в кариерното консултиране. Този модел разделя хората на шест типа: Реалистичен, Изследователски, Артистичен, Социален, Предприемачески и Конвенционален. В САЩ са издадени многобройни речници и наръчници, които училищните психолози и кариерните консултанти използват, за да съпоставят трите най-високи резултата от теста на Джон Холанд с професиите, които най-добре пасват на тези интереси.
Нашият тест ще Ви даде представа не само за водещите Ви интереси, но и за взаимовръзката между тях, тоест дали те са ясно изразени и доколко един друг се усилват или отслабват. При поръчка на интерпретативен доклад ние ще отговорим на Вашите въпроси и ще Ви посъветваме и за професиите, към които тестът показва, че би трябвало да се насочите.

Структура

Този тест дава резултати за следните професионални интереси:

Реалистичен

Изследователски

Артистичен

Социален

Предприемачески

Конвенционален

Яснота за кариерен избор