Многофакторен личностен тест по Голямата Петорка

Подходящ За

Подбор на служители

Управление на таланта

Обучения и развитие на персонала

Индивидуално оценяване

Техническа Информация

Съдържание: 36 скали, 220 въпроса

Време: 30 минути

Възрастова група: 18-65

Стандартизационна извадка: 407 Български граждани

Поръчайте теста

Изберете доклада, който желаете да получите
и следвайте указанията:

Стандартен
Доклад
Цена: 105.50 лв
Поръчай
Интерпретативен
Доклад
Цена: 199.50 лв
Поръчай

Описание

Многофакторният личностен тест по Голямата Петорка се използва за всеобхватна оценка на личността на хората без клинични отклонения. Той следва модела на Голямата Петорка (Big Five), който от 1980 година насам се е утвърдил, както в САЩ, така и в Европа като водещ модел в личностната психология. Тестът дава резултати за петте големи фактора на личността – Екстраверсия, Негативна емоционалност, Съвестност, Интелектуален потенциал и Сговорчивост. Всеки фактор се разделя на шест малки скали, които е прието да се назовават като „фасети“. Тестът, следователно, дава както широкообхватна, така и детайлна оценка на личността в 35 скали.

Ние разбираме, че Вашата компания може да няма нужда от оценка по всички 35 скали, и затова Ви предлагаме и варианти на теста, които са съобразени с Вашите специфични нужди. Например, Вие може би нямате нужда да разберете колко артистичен или приказлив е операторът на машина, когото искате да назначите. Обратно, Вие се интересувате само от определени черти на характера, предимно от факторите Съвестност и Негативна емоционалност, които са пряко свързани с изпълнението и качеството на работата на този служител. Ние Ви предлагаме безплатна консултация как да комбинирате личностните черти, които биха предсказали най-добре трудовото изпълнение във Вашата компания.

Какво имаме предвид като казваме „предсказване на трудовото изпълнение“? С този израз ние Ви предлагаме да се възползвате от достиженията на психологическата наука и в частност трудовата психология, и вече установената в многобройни изследвания връзка от 25% между личността на служителите и оценката на качеството на тяхната работа. Тоест, подбирайки служителите с правилната за работата личност, Вие можете да увеличите трудовото изпълнение с близо една четвърт. Личността също така предсказва колко добре служителите работят в екип, както и склонността им към непозволени трудови поведения като саботаж, кражба, емоционален тормоз над колегите, както и недостатъчното внимание към качеството на работата.

Вашата компания може да увеличи приходите си като нямали загубите си от наемането на служители с неподходящ за работата личностен профил. Това обикновено са служители с много висока Негативна емоционалност, много ниска Съвестност, склонни към Вербална агресия, Аргантност и нисък Алтруизъм. Те не само, че не изпълняват добре трудовите си задължения, но не са мотивирани, не се справят добре в критични ситуации и влияят отрицателно на лоялността на Вашите клиенти.

Нашият тест може да се използва и за индивидуално оценяване на лица, които са любопитни да получат детайлна оценка и препоръки за своята личност, да променят своето поведение и в крайна сметка да увеличат шансовете си да живеят един пълноценен и продуктивен живот. На физическите лица използващи теста препоръчваме избрането на опцията за интерпретативен доклад, за да получат те допълнителна и комплексна интерпретация на силните и слабите страни на резултатите им от стандартния доклад по теста.

Структура

Тестът дава резултати по следните личностни фактори и фасети:

Екстраверсия: Добронамереност, Общителност, Асертивност, Активност, Търсене на усещания и Позитивни емоции

Негативна емоционалност: Тревожност, Враждебност, Депресия, Стеснителност, Импулсивност и Уязвимост

Съвестност: Компетентност, Ред, Морал, Амбиция, Самодисциплина и Предпазливост

Интелектуален потенциал: Фантазия, Изкуство, Чувства, Нестандартност, Интелект и Ценности.

Сговорчивост: Доверие, Откровеност, Алтруизъм, Покорност, Скромност и Отзивчивост

Проверка за валидност на теста

Литература

Big Five - History