Тестове

Ние Ви предлагаме широка гама инструменти за оценяване на личността.

Личностни тестове

Осигурете си личен и професионален успех с нашите личностни тестове.

Тестове за интелигентност

Подберете служителите с потенциал да работят и учат ефективно.

Тестове за ситуационна оценка

Оценка на уменията за вземане на правилни решения в критични ситуации.

Професионални тестове

Уверете се, че бъдещите Ви служители притежават необходимите професионални умения.

Кариерни тестове

Отключете силата на Вашите професионални интереси, за да изберете правилната работа и кариера.