GDPR

(Европейски регламент 2016/679 относно защитата на личните данни)

Глобални права за поверителност на ``Ейч Ар Аналитикс`` ООД

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви

 

Наименование: „Ейч Ар Аналитикс“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 204262354

Седалище и адрес на управление: гр. София, Петър Парчевич №2, ап.18

Адрес за кореспонденция: гр. София, Петър Парчевич №2, ап.18

Телефон: +359 888 802079

E-mail: privacy@personalitymeasurement.com

Уебсайт: https://personalitymeasurement

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Глобални права за поверителност на „Ейч Ар Аналитикс“ ООД

В сила от: 25 май 2018 г.

„Ейч Ар Аналитикс“ ООД знаем колко е важна поверителността за нашите клиенти и се стремим да има яснота относно начина, по който събираме, използваме и съхраняваме Вашите лични данни. Правилата за поверителност разясняват нашите практики относно данните. Тези Правила за поверителност се отнасят за всички устройства, уеб сайтове, платформи за обслужване на клиенти. Настоящите Правила за поверителност са в сила, без значение дали използвате компютър, мобилен телефон, таблет, телевизор, устройство в домашен уред или друго интелигентно устройство за достъп до нашите Услуги.

Докато тези Правила за поверителност се отнасят за всички наши Услуги, ще Ви предоставяме и някои конкретни допълнения относно поверителността, съдържащи допълнителна информация за нашите практики във връзка с конкретни Услуги, където това е необходимо. Тези допълнения се прилагат към използването от ваша страна на Услугите, за които се отнасят.

Важно е да прочетете внимателно Правилата за поверителност и всички евентуално предоставени от нас допълнителни правила, тъй като всеки път, когато използвате нашите Услуги, тези документи дават информация относно начина на обработване на Вашите лични данни.

Също така е важно да проверявате често за актуализации на Правилата за поверителност. В случай че актуализираме Правилата за поверителност, предварително ще Ви уведомим относно промените, които считаме за съществени, като поставим известие в съответните Услуги или Ви изпратим имейл, ако се налага. Най-новата версия на Правилата за поверителност ще бъде винаги достъпна тук. Можете да проверите датата на влизане в сила, посочена най-горе, за да разберете кога за последно са актуализирани Правилата за поверителност.

Кой ще отговаря за прилагането на GDPR в Ейч Ар Аналитикс България?

Ейч Ар България не обработва повече от 10000 индивидуални поръчки на година и затова служителят, който по съвместителство отговаря и за защита на личните данни е съсобственика на Ейч Ар Аналитикс – Георги Янков. Той има дългогодишен международен опит в социалните изследвания и многократно се е налагало да отговаря за защита на личните данни на изследваните лица в тези изследвания. Той е експерт в тази област и познава и прилага правилата за защита на личните данни както в Съединените американски щати, така и в Европейския съюз.

Какви категории лични данни събира Ейч Ар Аналитикс България?

Ейч Ар Аналитикс България не събира информация от Вашите кликове в сайта, нито използва бисквитки (т.е. „cookies”), за да запомня Вашите предпочитания и след това да продава тези предпочитания на маркетингови компании.

Ние събираме само Вашите имена, електронна поща, възраст, пол, и образование с цел да се изготви психологическия доклад за теста, който Вие сте пожелали да попълните. Ние не събираме Вашата банкова информация, защото според нашите правила за заплащане, Вие ни плащате по банков или електронен път чрез банка регистрирана в България. Ние виждаме само дали сме получили Вашето плащане, но няма как да знаем Вашата банкова информация и няма как да я поискаме от банката, която е обработила плащането.

Имам ли достъп до информацията си – да я изтривам , коригирам, отказвам нейната обработка, или да отказвам нейния трансфер към друга компания?

Вие имате пълен достъп до информацията си – тя се съдържа във Вашия доклад, който ние Ви изпращаме след като попълните желания от Вас тест. Имате право да се откажете от обработка на Вашите отговори на теста, който сте попълвали.

Тъй като нашата система автоматично генерира Вашия доклад, в този случай на отказ, ние ще унищожим генерирания доклад. Сумата, която сте ни платили за теста обаче няма да Ви бъде възстановена. Ние не трансферираме Вашата лична и информация и отговори на теста (т.е., доклад от теста) на никоя друга компания.

Какво прави Ейч Ар Аналитикс България с моята информация?

Ние пазим Вашата информация на сървър, чиято сигурност се гарантира от СуперХостинг.БГ.

Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълго време, отколкото това е необходимо за целите, за които са събрани. Това означава, че данните ще бъдат унищожени или изтрити от нашите системи, когато вече не са необходими.

Ние предприемаме подходящи действия за гарантиране, че информацията, която обработваме и събираме за Вас, се основава на следната логика:

  1. най-малко продължителността на използване е във връзка с предоставяне на услуга за Вас;
  2. съобразно изискванията на закон, договор или по отношение на наши договорни задължения; или
  3. само колкото е необходимо за целите, за които се събира, или по-дълго, ако това се изисква по договор, от приложимите закони или за статистически цели, в зависимост от подходящите предпазни мерки.

Използва ли Ейч Ар Аналитикс България автоматизирано вземане на решения базирано на Вашите данни?

Не, ние не вземаме решения на база на Вашите данни. Ние едиствено сравняваме Вашите отговори с нормите за Българската популация и генерираме психологически доклад. Докладът е продуктът, за който Вие ни плащате и който ние Ви предоставяме.

Има ли Ейч Ар Аналитикс България процедура в случай на нарушаване на сигурността на Вашите лични данни?

В случай, че се получи пробив в защитата на нашия сайт или в сървърите на СуперХостинг.БГ, ние веднага ще установим дали личните данни на клиентите ни, които са попълвали тестове в последните три месеца са били засегнати. Ако това е така, ние ще уведомим лично всеки клиент и ще му съобщим до каква степен личните му данни са засегнати.

До 72 часа от пробива в сигурността Георги Янков ще уведоми КЗЛД. Докато сигурността на сайта или сървърите му не се възстанови, Ейч Ар Аналитикс България няма да приема или обработва поръчки.

Свръжете се с нас

Ако имате конкретни въпроси, молим да се свързвате с нас на  privacy@personalitymeasurement.com

Ако желаете да упражните правата си на достъп, коригиране/изтриване, възражение, ограничаване на обработването на данни, моля пишете ни на privacy@personalitymeasurement.com

Можете да подадете оплакване пред надзорния орган, осъществяващ контролни функции, ако считате, че нашето обработване на Вашите лични данни нарушава приложимото право. Данни за контакт за всички органи с контролни функции в ЕС можете да намерите тук ( http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).