Личностни Тестове Отключете успеха във Вашия личен и професионален живот с нашите личностни тестове. Научете повече Тестове за Интелигентност Подберете служителите с потенциал да работят и учат ефективно. Научете повече Тестове за Ситуационна оценка Оценете Вашите умения за вземане на правилни решения в критични ситуации. Научете повече Професионални Тестове Проверете дали бъдещите Ви служители притежават необходимите професионални умения. Научете повече Кариерни Тестове Отключете силата на Вашите интереси, за да изберете правилната работа и кариера. Научете повече

Защо избирам HR Analytics?

Психологическото оценяване може съществено да увеличи организационните резултати като подпомогне специалистите по човешки ресурси да достигнат своите цели в подбора, обучението и развитието на служителите. HR Analytics България разбира и развива конкурентните предимства на психологическото оценяване. Ние предоставяме на специалистите по човешки ресурси всеобхватна колекция от тестове за оценка на личността, интелигентността и професионалните умения.

Висок стандарт

Нашите тестове са едновременно широкообхватни и  фокусирани върху предсказването на успеха в работата предвид непрестанните промени и предизвикателства на 21 век. Те са разработени следвайки стандартите и най-новите научни разработки в областите на трудовата психология, статистиката и трудовото право.  

Всички наши тестове са стандартизирани в България и резултатите от тях Ви позволяват да сравнявате изследваните лица с Българската популация. 

Направени за Вас

Нуждите и изискванията на нашите клиенти ни мотивират да създаваме разнообразни, практични и професионално валидирани тестове. Ние помагаме на Българските мениджъри да анализират знанията, уменията, способностите и личността на техните служители, както и да увеличат тяхната организационна ефективност и привъраност. Ние ще разработим тестовете, които отговарят на Вашите изисквания и естеството на Вашия бизнес.

Ние сме единствената Българска компания, която директно и бързо предлага онлайн-базирани тестове не само на специалисти по човешки ресурси, но и на индивидуални клиенти. Нашите цени са крайни. Ние съшо така не Ви задължаваме да преминавате през обучения, да закупувате ръководства или да купувате хартиени бланки,  за да ползвате нашите тестове. В променящият се професионален свят, времето и удобството на нашите клиенти са най-ценният ни актив.

1
Подбор

Професионалният подбор се прави с валидни тестове

2
Професионализъм

Тестовете измерват качествата нужни за успех в работата

3
Лидерски умения

Тестовете откриват бъдещите лидери

4
Трудово изпълнение

Тестовете оценяват служителите обективно