Личностни тестове

Многофакторен личностен тест по Голямата Петорка

Многофакторният личностен тест по Голямата Петорка Ви дава пълна неклинична оценка на личността. Той е съобразен с най-авторитетния модел в личностната психология от края на 1980те години до наши дни - Петфакторният модел на личността.

Тест за оценка на силните страни в работата

Тестът за оценка на силните страни в работата е основан на модела на личностните себеоценки за увереността в уменията, чувството за контрол над събитията, негативната емоционалност и себеуважението.

Тест за тъмната страна на личността

Тестът за тъмната страна на личността измерва „Тъмната тройка“ на нежеланите личностни характеристики - нарцисизма, макиавелизма и психопатията.