Професионални тестове

Наръчник тестове за хотелски персонал

Този наръчник тестове оценява професионалните знания на готвачи, рецепционисти, портиери, сервитьори и камериери. Въпросите са разработени спрямо образователните изисквания на Министерството на образованието и науката за завършване на професионална гимназия по туризъм.