Тестове за ситуационна оценка

Тест за работа и вземане на решения в екип

Тестът за работа и вземане на решения в екип се използва за оценка на знанията, уменията и компетентностите, които са нужни за ефективна екипна работа.

Тест за ``Обслужване на клиенти``

(очаквайте скоро...)