Тест за критично мислене

Подходящ за

Подбор на таланти

Тренинг и развитие на мениджъри

Оценка на лидерските способности

Съдържание: 6 скали, 60 въпроса

Време: 60 минути

Възрастова група: 18-65

Стандартен доклад

94,50 лв.

Интерпретативен доклад

194,50 лв.

Описание

Тестът за критично мислене е създаден, за да оценява способностите за аналитично и критично мислене, приложени към ситуации и проблеми от реалния живот. Измерването на критичното мислене помага за оценката на интелектуалния потенциал и неговите приложения във вземането на информирани решения, лидерския стил, както и иновативността в работата.

Структура

Този тест дава резултати за следните видове критичното мислене:

Анализ

Заключения

Тълкуване

Защита на позиция

Разпознаване на предпоставки

Общ резултат