Тест за работа и вземане на решения в екип

Подходящ за

Оценяване на уменията за работа в екип

Начално обучение на мениджъри

Разрешаване на конфликти

Центрове за оценка

Професионално себеразвитие

Съдържание: 2 скали, 30 въпроса

Време: 20 минути

Възрастова група: 18-65

Стандартен доклад

68,50 лв.

Интерпретативен доклад

168,50 лв.

Описание

Тестът за работа и вземане на решения в екип е създаден, за да измери знанията, уменията и компетенциите, които са необходими за осъществаване на ефективна екипна работа. Той определя начина, по който разрешавате междуличностните конфликти в работата, как работите с членовете на Вашия екип, какъв е Вашият стил на вземане на решения, как планирате Вашата работа, както и дали правилно оценявате по важност Вашите трудови задачи.

Този тест ще Ви помогне да откриете някои от най-честите грешки, които правят неопитните мениджъри.

Структура

Тестът ви дава резултати за следните скали:

Вземане на решения

Себеконтрол