Тест за тъмната страна на личността

Подходящ за

Подбор на кандидати за работа

Разрешаване на конфликти

Оценяване на уменията за работа в екип

Личностно развитие

Поръчайте теста

Съдържание: 13 скали, 100 въпроса

Време: 20 минути

Възрастова група: 18-65

СТАНДАРТЕН ДОКЛАД
68,50 лв.
ИНТЕРПРЕТАТИВЕН ДОКЛАД
118,50 лв.

Описание

Тестът за тъмната страна на личността измерва много популярната и изследвана от психолозите през последните години „тъмна тройка“ (Dark Triad) на негативните черти на личността – нарцисизма, макиавелизма и психопатията. Тези личностни характеристики са доказано вредни за продуктивността в работата, те увреждат междуличностните взаимоотношения и спират личното и професионално развитие.

С този тест специалистите по човешки ресурси могат да измерят специфичните черти съставляващи тъмната тройка – егоизма, манипулацията, арогантността, враждебността и т.н. Тези девет скали предсказват до голяма степен дали лицето ще взаимодейства ефективно със своите колеги, така и склонността му да предизвиква проблеми като саботажи, кражби, неизпълнение на служебните задължения и агресия насочена към околните.

Тестът не включва личностните характеристики в Многофакторния тест за личността по Голямата Петорка и затова, ако бъде комбиниран с него, дава пълна оценка на нормално и абнормално функциониращата личност. Въпросите към този тест са направени така, че да не създават стрес и безпокойство в попълващото лице. Тестът също така има скала, която проверява дали е попълнен искрено.

Специалистите по човешки ресурси могат да използват теста, за да открият кои служители могат сериозно да навредят на трудовия климат и доброжелателството в работата (нарцисисти), кои служители симулират загриженост и дейност, а всъщност работят единствено и само за личните си интереси (макиавелисти), както и кои служители са агресивни и импулсивни и не изпитват угризения да нападат своите колеги (психопати).

Този инструмент е също така полезен за оценката на междуличностната динамика в малките екипи, както и за да помага на служителите да преодолеят често повтарящите се личностни проблеми, които вредят на кариерата им.

Тестът може да се ползва и от всеки, който иска да оцени обективно своята личност и да разкрие чертите, които често пречат за успеха в професионалния и личния живот.

Структура

Този тест съдържа следните скали:

Егоизъм

Цинизъм

Манипулация

Самоувереност

Обидчивост

Арогантност

Студенина

Непоследователност

Враждебност

МАКИАВЕЛИЗЪМ

НАРЦИСИЗЪМ

ПСИХОПАТИЯ

Проверка за валидност