Тест за оценка на силните страни в работата

Подходящ за

Оценка на удовлетворението от работата

Оценяване на потенциала за развитие

Оценяване на лидерските умения

Индивидуално консултиране

Описание

Тестът за оценка на силните страни в работата е основан на набиращия популярност в приложната психология модел на централните за личността себеоценки (core self-evaluations; CSE). Той измерва увереността в собствените умения, чувството за контрол над живота и работата, негативната емоционалност и себеуважението.

Тестът измерва индиректно удовлетворението от работата както и ефективното представяне в работата. Той цели да Ви даде информация за личностните черти, които са от ключово значение за изкачването на професионалната стълбица и успешното лидерство.

Структура

Този тест дава резултати за следните личностни черти:

Самочувствие

Ефикасност

Локус на контрол

Адаптация

Идеи

Издръжливост

Мотивация

Лидерство

Поемане на рискове

Работа в екип

Съдържание: 10 скали, 100 въпроса

Време: 20 минути

Възрастова група: 18-65

Стандартен доклад

88,50 лв.

Интерпретативен доклад

188,50 лв.